پودر تاسیسات

پودر نانو کهربا PL1-1000

پودر نانو کهربا PL1-1000 با مواد نگهدارنده فلزات و باکتری، مؤثر، پرقدرت و ۷ برابر قوی تر از استاندارد جهانی، به عنوان یک آپشن بی نظیر جهت جلوگیری از ایجاد رسوب، جلبک، زنگ و خوردگی در کلیه سیستم های سرمایشی و گرمایشی و دیگ های بخار، که با هر فشاراتمسفر و با هر میزان سختی آب (TDS) و ذرات معلق مانند نمک، آهک و کلسیم عمل خواهد کرد.

پودر نانو کهربا PL1-1000 در ابتدا با تشکیل یک لایه فیلم مقاوم بر روی بدنه داخلی تأسیسات، از خوردگی بیشتر و مواد خورنده جلوگیری کرده و سپس با تدریجی حل نمودن رسوب های فعلی و بی اثر و معلق کردن آنها در درون سیستم، تأسیسات را ایمن می سازد و از ایجاد رسوب، زنگ، خوردگی و جلبک در سیستم پیشگیری می کند. پودر نانو کهربا PL1-1000 با کنترل رسوب گذاری و محافظت از سیستم در برابر تشکیل رسوب، اسیدشویی های سالیانه در سیستم را حذف و سبب افزایش طول عمر مفید آن خواهد شد.

مزایای استفاده از کهربا :

  • حذف اسیدشوئی های سالانه
  • افزایش طول عمر مفید سیستم
  • پیشگیری از اسیدی شدن آب محیط
  • ذخیره قلیایی بسیار بالا و حفظ PH خنثی
  • تبادل حرارت بسیار آسان با توجه به نبود رسوب
  • کاهش فوق العاده هزینه تعمیرات و نگهداری سیستم
  • پیشگیری فوق العاده از تشکیل جلبک و رسوب در کلیه مدارات آب
  • کاهش فوق العاده کاهش هزینه سوخت به علت نبود جرم و رسوب در بدنه برای انتقال گرما
  • محوکننده تدریجی رسوبات فعلی در محیط و جلوگیری از رسوب گذاری مجدد بدون نیاز به تخلیه

کاربرد در شناورها :

آب مورد استفاده جهت سیستم توازن کشتی مقادیر بسیار زیادی پساب تولید و به دریا روانه می کنند. با توجـه به وجـود زنگار و رسوب درون آب، تخلیه این آب هـای آلوده، به شدت بـرای محیط زیست و گـونه هـای جـانـوری دریایی خطـرناک مـی باشـد. یک نفتکش ۲۰۰ هـزار تنـی روزانه حدود ۲۵۵ هـزار گـالن آب سـیستـم خنک کننده را به دریا سرازیر می کند. آب سیستم های خنک کننده حامل مواد نفتی و فلزات سنگین بوده و با دمـائی بیش از دمـای محیط وارد دریا می شوند. از طرف دیگـر، آسیب هـای زیادی که وجود رسـوب  و زنگاربه موتورهای عظیم شناور ها و کشتی وارد می کند هرسـاله هزینه هـای هنگفتی برای تـعمیر و تعـویض قطعات به خود اختصاص می دهد.

               

میزان مصرف :

میزان مصرف این محصول با تـوجه بـه سختی آب ، در شارژ اولیه یک کیلو در ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ لیترآب می باشد و میزان شارژهای بـعدی بر اساس ورود مـقدار آب جـدیـد در سـیستـم و تنظیم PH بین ۶ تا ۷ می باشد.